ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΑΡΧΙΚΗ / ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ / Αθλητισμός στο Δήμο

logo_small220. Αθλητισμός:

20.1  Ο αθλητισμός πρέπει να απευθύνεται σε όλους χωρίς σκοπό το κέρδος. Σήμερα που το κράτος αδιαφορεί για τον αθλητισμό πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να στηρίζουν την Συνταγματική επιταγή για ελεύθερο κοινωνικό  αθλητισμό. Επιδίωξη μας είναι η αξιοποίηση των δημοτικών εγκαταστάσεων προς όφελος των πολιτών και του ερασιτεχνικού αθλητισμού , με συνεχή συντήρηση,  βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και χώρων άθλησης του Δήμου (γήπεδα, κλειστά γυμναστήρια, ναυταθλητικές  εγκαταστάσεις). Δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών και των προϋποθέσεων ανάπτυξης του Μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στόχος μας είναι όλα  αυτά να καταστούν λειτουργικά και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ο νόμος ορίζει, για ορθή, ασφαλή χρήση και διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων.
20.2  Με την εποπτεία και την συνδρομή του Δήμου θα δημιουργήσουμε  τον νέο θεσμό της αθλητικής συνέλευσης, με σκοπό να λειτουργήσει ως θεσμός τακτικού απολογισμού και ελέγχου. Παράλληλα θα καταγράφονται και θα αντιμετωπίζονται τα προβλήματα στο χώρο του αθλητισμού.
20.3  Δημιουργία Οργανισμού άθλησης στο δήμο, με σκοπό την ενίσχυση του αθλητισμού για γυναίκες, εργαζόμενες  μητέρες, πολίτες με αναπηρία, μέσα από συστηματική και οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα.
20.4  Στήριξη των αθλητικών σωματίων και του ερασιτεχνικού αθλητισμού μέσω τακτικής οικονομικής επιχορήγησης από τον προϋπολογισμό του δήμου, όπως προβλέπεται από τον Καλλικρατικό νόμο, τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τους νόμους τουριστικής ανάπτυξης και προβολής.
20.5  Αναδιανομή των αθλητικών πόρων υπέρ του αθλητισμού για όλους. Σαφής προσδιορισμός των διανεμόμενων πόρων, σε ποιους φορείς, με ποιον τρόπο και με ποια αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχειά.  Απορρόφηση αθλητικών  προγραμμάτων για νέους προπονητές, προγράμματα αθλητισμού μικρής ή εποχιακής διάρκειας, ναυταθλητικά προγράμματα κλπ.
20.6  Στήριξη και διευκόλυνση των αθλητικών σωματείων μέσω των υπηρεσιών του δήμου σε θέματα που αφορούν διοργανώσεις που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός περιφέρειας του Δήμου.
20.7  Απορρόφηση και λειτουργία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (αθλητισμός για όλους), με αύξηση του αριθμού των αθλουμένων στο σύνολο της τοπικής μας κοινωνίας και όχι μόνο των αθλητών.
20.8  Δημιουργία κανονισμού λειτουργίας  αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου. Κατάρτιση προγραμμάτων για την χρήση από τα αθλητικά σωματεία, αλλά και το σύνολο των δημοτών.
20.9  Συνεργασία με συλλόγους και φορείς  με σκοπό τη διεξαγωγή  τοπικών αθλητικών εκδηλώσεων, Περιφερειακής ή Πανελλήνιας εμβέλειας με σκοπό, την προβολή και  προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στον Δήμο μας.
20.10  Δημιουργία κλειστού δημοτικού κολυμβητηρίου, καθώς και κλειστών γυμναστηρίων στις Δημοτικές ενότητες Ελυμνίων και Αγίας Άννας.