ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΑΡΧΙΚΗ / ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ / Απασχόληση – Θέσεις εργασίας στο Δήμο

logo_small23.    Απασχόληση – Θέσεις εργασίας    

3.1       Δημοτική πρωτοβουλία στήριξης της γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, με την συνεργασία και συναίνεση των αντίστοιχων συλλογικών φορέων.

3.2       Δημοτική πρωτοβουλία ενίσχυσης του τουρισμού στο Δήμο σε συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς των ξενοδόχων, εμπόρων, κλπ.

3.3       Στήριξη από το Δήμο υγειών αναπτυξιακών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εξόρυξης και μεταποίησης λευκολίθου, με βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με το νόμο, την προστασία του περιβάλλοντος. Οι εργασίες εξόρυξης και μεταποίησης λευκολίθου σε καυστική και δίπυρο μαγνησία είναι μεσαίας όχλησης και αποδεκτές από το σύνολο των συμπολιτών μας, πράγμα που συμβάλει και στην κοινωνική συνοχή στο Δήμο μας.

Οι ανωτέρω επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι πρώτης προτεραιότητας για την απασχόληση των συνδημοτών μας και επίσης είναι πλήρως ανεξάρτητες από τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου, οποιουδήποτε τύπου.

3.4       Συναίνεση της Δημοτικής Αρχής στην δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β΄ (ΕΠΠΑ Β΄), μεσαίας όχλησης, στην περιοχή Φούρνοι – Μαντουδίου. Το ΕΠΠΑ Β΄ εξυπηρετεί το γενικότερο όφελος του Δήμου και των συνδημοτών μας, δεν δημιουργεί προβλήματα στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα, συνάδει και εναρμονίζεται με τα Εθνικά Χωροταξικά – Αναπτυξιακά Σχέδια και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου μας, δεν θίγονται τα υγιή επιχειρηματικά συμφέροντα και κυρίως δεν εγκυμονούνται  προβλήματα για το περιβάλλον.

Είμαστε πλήρως αντίθετοι με την δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α΄(μεγάλης όχλησης) για λόγους που ευχαρίστως και τεκμηριωμένα μπορούμε να συζητήσουμε με κάθε ενδιαφερόμενο.

Ανεξάρτητα από την απόφαση αριθμ. Φ/Α.5.33/15088/945/21.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3540/31.12.2012),  για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου τύπου Α Μαντουδίου (ΕΠ.ΠΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ) και την έκβαση της δικαστικής διένεξης που εκκρεμεί στο ΣτΕ (Αίτηση από 26.02.2013 ακυρώσεως της ανωτέρω απόφασης), η Δημοτική Αρχή πρέπει να αναπτύξει πρωτοβουλία για να υπάρξει συναίνεση στη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β΄ (μεσαίας όχλησης), προς όφελος της κοινωνικής συνοχής στο Δήμο μας και της ανάπτυξης θέσεων εργασίας που τόσο ανάγκη έχει η περιοχή μας.

Είναι βέβαιο ότι η υγιής επιχειρηματική δραστηριότητα επιθυμεί και έχει όφελος από την εργασιακή ειρήνη, την κοινωνική ηρεμία και την συναίνεση των πολιτών.

Το συμφέρον του Δήμου μας και των συνδημοτών μας συνάδει με το υγιές επιχειρηματικό συμφέρον, που μπορεί να αναπτυχθεί σε Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β΄.

Σε διαφορετική περίπτωση η Δημοτική Αρχή είναι υποχρεωμένη να υπερασπιστεί το γενικότερο συμφέρον του Δήμου και των συνδημοτών μας, με κάθε νόμιμο τρόπο στα πλαίσια του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου.

Τέλος, θα στηρίξουμε και θα υιοθετήσουμε οποιαδήποτε σκέψη – πρόταση – πρωτοβουλία υπάρξει που θα προάγει περισσότερο το συμφέρον του Δήμου μας και των συνδημοτών μας.

3.5       Η δημιουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με φυσικό αέριο, ισχύος 1.160MW στη θέση Φούρνοι – Μαντουδίου, εντός του προαναφερθέντος επιχειρηματικού πάρκου, με τα σημερινά δεδομένα, ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας (και όχι ως αυτοπαραγωγός στο μέλλον), δεν είναι βιώσιμη επένδυση για λόγους που ευχαρίστως αναλυτικά μπορούμε να εξηγήσουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η επιχείρηση από μόνη της θα αναβάλλει ή θα ματαιώσει την συγκεκριμένη επένδυση (ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας), επειδή γνωρίζει ότι η επένδυση αυτή δεν είναι βιώσιμη.

Σε διαφορετική περίπτωση ας δημοσιευθεί όπως προβλέπει ο νόμος το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

Μπορεί όμως να αναπτυχθούν ευέλικτες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος μέχρι 300MW, με φυσικό αέριο, συνδυασμένου κύκλου, εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β΄, μεσαίας όχλησης, με αντισταθμιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινότητες (τηλεθέρμανσης, μειωμένο τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ.).

Η ανάπτυξη σταθμού συνολικής ισχύος 300MW (αντί 1.160MW) είναι η πλέον συμφέρουσα πρόταση για το γενικότερο συμφέρον του Δήμου και των συνδημοτών μας, γιατί θα αναπτυχθούν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας με διασπορά σε πολλές ειδικότητες εργαζομένων και πολλούς εργοδότες μέσα στο Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β΄.