ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΑΡΧΙΚΗ / ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ / Για την παιδεία στο Δήμο

logo_small225. Παιδεία

25.1        Τα προβλήματα στο χώρο της παιδείας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς την ουσιαστική παρέμβαση και τον ενεργό ρόλο της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα του Δήμου. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει συγκεντρωτικό ενώ οι χρηματοδοτήσεις των Δήμων μειώνονται κάθε χρόνο με στόχο την αποδόμηση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Στόχοι πρέπει να είναι η ενίσχυση των σχολικών επιτροπών, η συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, η διευκόλυνση μετακίνησης των μαθητών.

25.2        Απόλυτη διαφάνεια σε κάθε οικονομική διαχείριση που αφορούν το σχολείο.

25.3        Δημιουργία δικτύου με συνεργασία σχολείων, κοινωνικών υπηρεσιών για στήριξη οικογενειών οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

25.4        Ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν τη σχολική κοινότητα.

25.5        Σχεδιασμός για οριστική επίλυση των κτιριακών αναγκών των σχολείων και των άλλων λειτουργικών προβλημάτων.

25.6        Προώθηση δομών αλληλεγγύης για ενισχυτική διδασκαλία.

25.7        Απορρόφηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.