ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΑΡΧΙΚΗ / ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ / Για τη νεολαία μας!

  logo_small2 24. Νεολαία

24.1       Ουσιαστική καθιέρωση και λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων Νέων με συμμετοχή νέων 15 έως 28 ετών με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων τους στην τοπική κοινωνία. Ενέργειες για τη συγκράτηση τους στις οικονομικές και άλλες δραστηριότητες του Δήμου καθώς και απορρόφηση προγραμμάτων για τον σκοπό αυτό.

24.2       Δραστηριότητες για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της νεολαίας μέσα από την άθληση, την ψυχαγωγία, την κοινωνική δράση και προσφορά με στόχο την κοινωνικοποίηση και την ευκολότερη ένταξη στα κοινά του Δήμου.

24.3       Εκστρατείες ενημέρωσης επί κοινωνικών θεμάτων.

24.4       Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των νέων στο διαδίκτυο.

24.5       Δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός ΝΕΩΝ.

24.6       Απορρόφηση προγραμμάτων που αναφέρονται στην επιχειρηματικότητα των νέων σε νέους τομείς ανάπτυξης και δραστηριοτήτων (αγροτική οικονομία, τουρισμός, μεταποιητική επιχείρηση, καινοτόμες ιδέες).