ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΑΡΧΙΚΗ / ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ / Ανάπτυξη στο Δήμο

logo_small2. Ανάπτυξη

2.1 Αξιοποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. (Οικοπέδων, αγροτεμαχίων, camping, κλπ.)

2.2 Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης ή και συνεργασίες με ιδιώτες.  Προγραμματική συμφωνία με τρεις (3) τουλάχιστον εταιρείες προώθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων για το Δήμο, με αμοιβή αναλογικά προς το οικονομικό ωφέλιμο αποτέλεσμα του Δήμου, από εθνικά ή και κοινοτικά κονδύλια.

2.3 Συνεργασία με ιδιώτες στον τομέα παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας.

2.4 Δημιουργία στεγασμένης αγοράς χοντρικής πώλησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με τη συναίνεση των αγροτών και κτηνοτρόφων του Δήμου μας.

2.5 Δημοτική πρωτοβουλία δημιουργίας εργοστασίου κάθετης παραγωγής προϊόντων ρητίνης και κυρίως προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας, με τη συναίνεση και αποκλειστική συμμετοχή των εν ενεργεία ρητινοκαλλιεργητών.

2.6 Δημοτική πρωτοβουλία δημιουργίας εργοστασίου παραγωγής προϊόντων αμπέλου με τη συναίνεση και την αποκλειστική συμμετοχή των αμπελουργών – αγροτών για την παραγωγή – τυποποίηση και εμπορία κρασιού – ξύδι – τσίπουρο – ούζου, κλπ.

2.7 Αξιοποίηση του δασικού πλούτου της περιοχής

2.8 Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της περιοχής

2.9 Ανάπτυξη του τουρισμού σε στενή συνεργασία του Δήμου με τους εμπλεκόμενους Φορείς και ενδιαφερόμενους (ξενοδόχους, εμπόρους, κλπ.)