ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΑΡΧΙΚΗ / ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ / Κοινωνικές υποδομές στο Δήμο

logo_small2

11.  Κοινωνικές υποδομές

11.1     Επέκταση – εκσυγχρονισμός – ευταξία κοιμητηρίων

11.2     Σφαγείο με Δημοτική πρωτοβουλία

11.3     Χώρος συγκέντρωσης, προστασίας και φροντίδας αδέσποτων ζώων, με την συνεργασία φιλοζωικών οργανώσεων και εθελοντών.

11.4     Γραφείο αλληλεγγύης με την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία συλλογικών φορέων και εθελοντών προς βοήθεια του έργου της εκκλησίας.

11.5     Γραφεία ευρέσεως εργασίας σε τοπικό επίπεδο προς εξυπηρέτηση και της καθημερινότητας των αναγκών μικρών και εποχιακών εργασιών των συμπολιτών μας.