ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ / Πόσα μπορούν να ξοδέψουν οι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί

gre1139990_17974861-thumb-largeΕγκύκλιο με θέμα «Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων» εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαΐου 2014 εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε αυτή δίνεται αναλυτικά όλο το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τη χρηματοδότηση των συνδυασμών και τις προεκλογικές δαπάνες.

Μεταξύ αυτών που ορίζονται στην εγκύκλιο βάσει του νόμου 3870/2010 για τις εκλογικές δαπάνες και όλων των τροποποιήσεων που έχουν ακολουθήσει, είναι και τα εξής:

Τα έσοδα των συνδυασμών προέρχονται μόνο από εισφορές φυσικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν χρωστούν στους ΟΤΑ πάνω από 1000 ευρώ. Η χρηματοδότηση των συνδυασμών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ και των υποψηφίων τα 500 ευρώ.

Το ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές ορίζεται στα 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της οικείας εκλογικής περιφέρειας. Για τον υπολογισμό των ανώτατων ορίων δαπανών των συνδυασμών αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψήφιου και λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήμου συν την κατά περίπτωση προσαύξηση με βάση τον πληθυσμό.

Για τη διαχείριση των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων και τα τηρούμενα στοιχεία ορίζεται διαχειριστής, ενώ προβλέπεται η υποχρέωση για την τήρηση ειδικού απλότυπου βιβλίου εσόδων – δαπανών, το οποίο θεωρείται από την Δ.Ο.Υ. της έδρας της οικείας περιφέρειας ή του δήμου.

Όλα τα στοιχεία πρέπει να δημοσιοποιηθούν στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών. Η παραπάνω υποχρέωση δεν ισχύει για δήμους με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων και εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση των διατάξεων του νόμου επιβάλλονται αντίστοιχες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της έκπτωσης από τα αιρετά αξιώματα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος 9 του υπουργείου Εσωτερικών egk09_14032014 3870 2011 και του νόμου 3870 2011