ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΑΡΧΙΚΗ / ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ / Χωροταξικός πολεοδομικός σχεδιασμός – Χώροι στάθμευσης – Κυκλοφοριακό στο Δήμο

logo_small2

12. Χωροταξικός πολεοδομικός σχεδιασμός – Χώροι στάθμευσης – Κυκλοφοριακό  

12.1       Ο Δήμος είναι ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ φυσικός, κοινωνικός και οικονομικός χώρος που απαιτεί ισόρροπη, πολυδιάστατη, οργανωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη. Στα πλαίσια της β φάσης μελετών (ΣΧΟΑΠ) που αφορούν τον καθορισμό χρήσης γης (οικιστική, τουριστική, γεωργική, βιομηχανική, φυσικού κάλλους) θα προκύπτουν με σαφήνεια μετά από τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής οι αντίστοιχοι όροι δόμησης, καθώς και οι περιοχές απόλυτης ή μερικής προστασίας.

12.2       Ενέργειες για την προστασία των δημοσίων εκτάσεων, ήπια αξιοποίηση τους προς όφελος του συνόλου των κατοίκων, της ανάδειξης του τόπου καθώς και της τουριστικής ανάπτυξης.

12.3       Παρεμβάσεις για τη δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας καθώς και πεζοδρόμων σε συνεργασία με τους φορείς των πολιτών, των επαγγελματιών και των φορέων τουριστικής ανάπτυξης.

12.4       Δημιουργία και ανάπλαση πλατειών, πάρκων και άλλων δημοσίων χώρων. Ισονομία και προστασία του δικαιώματος των πεζών και των ευαίσθητων ομάδων πολιτών (ηλικιωμένων, παιδιών, ΑΜΕΑ) για ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία στα πεζοδρόμια.

12.5       Θέσπιση κανόνων αισθητικής παρέμβασης στους οικισμούς

12.6       Δημιουργία Δημοτικής και σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους Διαδημοτικής Συγκοινωνίας για την ελεύθερη, οικονομικότερη, ταχύτερη μετακίνηση των πολιτών, των μαθητών και των επισκεπτών.

12.7       Ανάπτυξη, διευκόλυνση και διάδοση ήπιων μέσων μετακίνησης κατά τα πρότυπα ήδη εφαρμοσμένων πρακτικών σε πολλές πόλεις τους εξωτερικού αλλά και Δήμους της Ελλάδας σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποθαρρύνει τη χρήση του αυτοκινήτου και να ωφελεί οικονομικά τον πολίτη.

12.8       Δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και καλλιέργεια στα παιδιά της έννοιας της ανακύκλωσης.

12.9       Κίνηση δημοτικών οχημάτων με βιοκαύσιμο (ερευνητικό στάδιο).

12.10   Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή      της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στις Δημοτικές και Κοινοτικές Ενότητες του Δήμου μας.

12.11   Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Φορείς για τη δημιουργία σταθμού επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών υπεραστικών συγκοινωνιών.

12.12   Δημιουργία ποδηλατόδρομων και ποδηλατικών δασικών διαδρομών.

12.13  Δημιουργία προσβάσιμων προς τις τοπικές αγορές χώρων στάθμευσης για εξυπηρέτηση των πολιτών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

12.14   Κανονιστική διάταξη για τη διέλευση φορτηγών τροφοδοσίας καταστημάτων κατά τις ώρες αιχμής ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.

12.15   Δημιουργία μόνιμων χώρων στάθμευσης για τους κατοίκους του Δήμου μας.